mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kornela Makuszyńskiego
w Gogolinie
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2020/2021 znajduje się pod adresem: https://psp2gogolin.mobidziennik.pl/2020